Metalni predmeti vrata i prozora crkve sv. Trojice u Pakracu


Portfolio Description

Konzervatorsko-restauratorski radovi na postojećim dijelovima vrata, (ukrasni cvjetovi, čavli i pante) te izrada nedostajućih. Vrsta radova: dokumentiranje, mehaničko čišćenje, izrada dijelova, kovanjem, ručni radovi i antikorozivna zaštita. Naručitelj: