Projekti


Mauzolej obitelji «GORUP» u Rijeci

Obnavljanje kupole grobnice i stubišnog pristupa mauzoleja Konzervatorsko-restauratorski radovi na postojećim dijelovima kupole i ograde. Izrada nedostajućih dijelova. Izrada savinutih staklenih dijelova kupole Vrsta radova: dokumentiranje, mehaničko čišćenje,zaštita.

Skulpture «Četiri godišnja doba»

Konzervatorsko-restauratorski radovi na postojećim skulpturama, (kom.3) koje predstavljaju godišnja doba: proljeće, ljeto i zimu. Nedostajuća skulptura, (jesen), je izrađena nova prema uzoru na postojeće skulpture. Vrsta radova: dokumentiranje, mehaničko čišćenje

Metalni predmeti vrata i prozora crkve sv. Trojice u Pakracu

Konzervatorsko-restauratorski radovi na postojećim dijelovima vrata, (ukrasni cvjetovi, čavli i pante) te izrada nedostajućih. Vrsta radova: dokumentiranje, mehaničko čišćenje, izrada dijelova, kovanjem, ručni radovi i antikorozivna zaštita. Naručitelj: 

Paviljon «IZVOR» u Lipiku

Obnova Paviljona, čija je konstrukcija izrađena od lijevanih željeznih elemenata sa ogradom koja je također izrađenom od lijevanih elemenata. Središnji dio(ZDENAC) je izrađen od legure kositra.

Stara ljekarna u Lipiku

Radovi na obnovi kovanih rešetki i nadstrešnice ulaza u zgradu Vrsta radova: dokumentiranje, rekonstrukcija, pjeskarenje, kovanje, ručna obrada. Naručitelj: Bolnica za med. Rehabilitaciju Lipik.

Crkva sv. Trojice u Pakracu

Preventivna zaštita zbog zaustavljanja raspadanja dijelova Vrsta radova: dokumentiranje, mehaničko čišćenje četkama i pjeskarenjem, konzerviranje metalnih predmeta – Lusteri (2 kom), ograda u interijeru, pokretni i nepokretni sviječnjaci, Vrata u predvorje