Paviljon «IZVOR» u Lipiku


Portfolio Description

Obnova Paviljona, čija je konstrukcija izrađena od lijevanih željeznih elemenata sa ogradom koja je također izrađenom od lijevanih elemenata.

Središnji dio(ZDENAC) je izrađen od legure kositra.