Stara ljekarna u Lipiku


Portfolio Description

Radovi na obnovi kovanih rešetki i nadstrešnice ulaza u zgradu

Vrsta radova: dokumentiranje, rekonstrukcija, pjeskarenje, kovanje, ručna obrada.

Naručitelj: Bolnica za med. Rehabilitaciju Lipik.