Prozori na crkvi Sv. Terezije Avilske u Suhopolju


Portfolio Description

Konzervatorsko-restauratorski radovi na prozorima crkve sa zamjenom stakala. Naručitelj: Župa Sv. Terezije Avilske u Suhopolju