Građevine

Mauzolej obitelji «GORUP» u Rijeci

Obnavljanje kupole grobnice i stubišnog pristupa mauzoleja Konzervatorsko-restauratorski radovi na postojećim dijelovima kupole i ograde. Izrada nedostajućih dijelova. Izrada savinutih staklenih dijelova kupole Vrsta radova: dokumentiranje, mehaničko čišćenje,zaštita.

Metalni predmeti vrata i prozora crkve sv. Trojice u Pakracu

Konzervatorsko-restauratorski radovi na postojećim dijelovima vrata, (ukrasni cvjetovi, čavli i pante) te izrada nedostajućih. Vrsta radova: dokumentiranje, mehaničko čišćenje, izrada dijelova, kovanjem, ručni radovi i antikorozivna zaštita. Naručitelj: