Građevine

Paviljon «IZVOR» u Lipiku

Obnova Paviljona, čija je konstrukcija izrađena od lijevanih željeznih elemenata sa ogradom koja je također izrađenom od lijevanih elemenata. Središnji dio(ZDENAC) je izrađen od legure kositra.

Stara ljekarna u Lipiku

Radovi na obnovi kovanih rešetki i nadstrešnice ulaza u zgradu Vrsta radova: dokumentiranje, rekonstrukcija, pjeskarenje, kovanje, ručna obrada. Naručitelj: Bolnica za med. Rehabilitaciju Lipik.

Crkva sv. Trojice u Pakracu

Preventivna zaštita zbog zaustavljanja raspadanja dijelova Vrsta radova: dokumentiranje, mehaničko čišćenje četkama i pjeskarenjem, konzerviranje metalnih predmeta – Lusteri (2 kom), ograda u interijeru, pokretni i nepokretni sviječnjaci, Vrata u predvorje